News

NEWS

January 2019

2019 Artist in Residence Programme now open for applications

The 2019 Artist in Residence Programme is now open for applications.

 

Click here for more info on the programme and how to apply

Store donationer til nyt 750 m2 kraftcenter for samtidskunst i Trekroner


Det nye billedhuggerfællesskab 51Cth er d.10. December blevet bevilget 1.101.250,00 kr. over en treårig periode af Det Obelske Familiefond til at etablere et kraftcenter for samtidskunst med atelierer og veludrustede værkstedsfaciliteter, som skal danne rammerne for symposier og et internationalt residency-program. Dette initiativ skal videreudvikle det skulpturelle felt og være med til at holde det danske kunstmiljø levende og eksperimenterende.


51Cth er d.12. December blevet bevilget 250.000,00 kr. fra den nyoprettede pulje Øernes Kunstfond. Med støtten fra Øernes Kunstfond styrkes 51Cths forankring i kunstmiljøet omkring Roskilde kommune. Fællesskabet er en nyskabende forening, der har et særligt fokus på at fremme det tværfaglige samarbejde for kunst og håndværk i kraft af samarbejdet med Broncestøberiet Peter Jensen. Dette samarbejde gavner netop begge parter, da de - fra hvert deres felt - præsenteres for nye formsprog, materialer og krævende teknikker, som de sammen kan gøre sig en indgående erfaring omkring.


Foreningen har taget initiativ til en række af tiltag, heriblandt et årligt symposium og et internationalt residency-ophold. Opholdet vil give den besøgende kunstner adgang til værkstedsfaciliteter samt atelier og midler til udførelse af skulpturelle projekter.


Der udsendes et Open Call i Januar 2019.


I det nye år byder 51Cth ind til deres første symposium, som hører under deres treårige tema “Skulpturens rum - Past Future Present”. Temaet forener to konkrete linjer i den kunstneriske proces; det materielle og det teoretiske stof, og vil generere gæsteforelæsninger og workshops, som på hver deres måde udfordrer den skulpturelle praksis i samtiden.


I en tid hvor individualisme og omstruktureringer udfordrer den enkeltes ansvar for at klare sig, glæder vi os over at kunne realisere et sted, der bygger på et engagement i - og en forpligtigelse overfor et fællesskab. Dette fællesskab er samtidig dannet for at støtte den enkelte kunstners praksis med adgang til plads, faciliteter og højt specialiseret viden, som ellers ville være svært at skaffe adgang til på egen hånd. 51Cth er økonomisk bæredygtig, og i alle fremtidige tiltag, er der taget højde for at dette fortsat gør sig gældende.

Foreningen er dermed selvfinansierende i forhold til sin ordinære drift, hvilket betyder at vi kan forblive en uafhængig og permanent aktør på kunstscenen.

 

De 13 kunstnere på 51Cth er alle uddannede fra kunstakademier i Norden.


Presse kontakt: Marie Bonfils Tlf. 53 54 10 49

Pressemeddelelse, 14. december 2018

Download pressemeddelelse som PDF

Previous

NEWS

16 DEC 2018

51cth i Roskilde Dagblad

Omtale af 51cth i Roskilde Dagblad 16/12


12 DEC 2018

Ledig atelierplads

Foreningen 51cth søger medlem til 34kvm atelierplads

Der er åben fremvisning onsdage kl. 16-17.

Ved interesse for at blive medlem, sendes efter fremvisning en kort beskrivelse af dig selv, din praksis og hvorfor du ønsker at være en del af 51Cth. Mail sendes til: 51cth@51cth.dk

 

Spørgsmål mm. sendes ligeledes til: 51cth@51cth.dk

 

 

GET IN TOUCH

 

Address: Industrivej 51c, th, 4000 Roskilde

E-mail: 51cth@51cth.dk

Phone: +45 20 68 46 01

© Copyright. All Rights Reserved.