BOBLER - en kunstrute gennem byen

Bobler - en kunstrute gennem byen

Bobler - en kunstrute gennem byen

28.05 - 08.08.2021.


Inspireret af boblen som en midlertidig afgrænset verden, hvor gængse sociale normer opløses og redefineres, har Museet for Samtidskunst, i samarbejde med Roskilde Festival, fyldt byen med bobler af kunst. Fra en roterende hæk ved havnen i nord, til grusskulpturer på Musicon i syd, har 14 kunstnere fra atelierfællesskabet 51Cth i Trekroner skabt helt nye kunstværker til byen. Hvert værk er en boble i sig selv, en kunstnerisk praksis du kan lade dig føre ind i og blive opslugt af - så længe det varer. 


Bobler er samtidig startskuddet for Museet for Samtidskunst – Uden Mure; en ny form for museum, der rykker ud af de fysiske rammer og helt tæt på borgerne. Fremover vil Museet for Samtidskunst kunne opleves fx på et plejehjem, i en haveforening, på Roskilde Festival, digitalt eller som nu: gennem hele byen. 

Første spadestik til Museet for Samtidskunst – Uden Mure er Bobler, der viser, hvordan museet arbejder lokalt med udgangspunkt i mange lokale samarbejder og fællesskaber for at fejre kunsten og kulturlivet i Roskilde. Senere følger både digitale, nationale og internationale indsatser, som finder sted sideløbende med lokalt forankrede projekter.


Deltagende kunstnere:

 

Johna Hansen

Hans F. Beck

Ida Retz Wessberg

Morten Plesner

Jacob Alrø

Peter Jensen

Frederik E.

Adam Fenton

Regitze Engelsborg Karlsen 

Silas Inoue

Christine Overvad Hansen

Viktor-Emil Dupont Billund

Kirke Hundevad Meng

Lydia Hauge Sølvberg

Aktivistkoret


Læs mere om de deltagende kunstnere og deres værker her.

 


Bubbles - an art route through the city

28.05 - 08.08.2021.

 

Inspired by the idea of the bubble as a temporarily delimited world where the usual social norms dissolve and are redefined, the Museum of Contemporary Art has filled the city with bubbles of art. From a rotating hedge by the harbour to the North to gravel sculptures at Musicon to the South, fourteen artists from the studio collective 51Cth in Trekroner have created all-new artworks for the city. Each work is a bubble in itself, an artistic practice you can immerse yourself in – as long as it lasts.

Pop! 


Participating artists:

 

Johna Hansen

Hans F. Beck

Ida Retz Wessberg

Morten Plesner

Jacob Alrø

Peter Jensen

Frederik E.

Adam Fenton

Regitze Engelsborg Karlsen 

Silas Inoue

Christine Overvad Hansen

Viktor-Emil Dupont Billund

Kirke Hundevad Meng

Lydia Hauge Sølvberg

Aktivistkoret


Read more about the artists and their artworks here.